KB SERIES

KB SERIES

Hồ sơ hệ thống ban công kiểu Pháp, được thiết kế và phát triển bởi Kozza Railing, được vận chuyển toàn bộ cho khách hàng với kích thước 5 tấn với nhu cầu che phủ, và theo cách mà các lỗ lắp đặt đã được mở và theo cách sẵn sàng để được lắp ráp. Vì các cấu hình được thiết kế tổng thể, thời gian được tiết kiệm. Hồ sơ Hệ thống Ban công Pháp được cung cấp với mã của (KB 5000-5050-5100) Dòng hồ sơ có thể được sản xuất như một mảnh duy nhất và toàn bộ cho bất kỳ lớp hoàn thiện nào của nhà máy, anot hóa sáng, anot hóa mờ, anot hóa satine và cho bất kỳ màu nào được mã hóa RAL.

KB 5000

Liên hệ

KB 5050

Liên hệ

KB 5100

Liên hệ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: