Chuyên gia KT Hueck nhận xét về Karawindows

Nhận xét từ Mr. Dirk Laurenzis - Chuyên gia kỹ thuật Hueck - CHLB Đức:

Đối với việc gia công hoặc việc lắp đặt tôi đã thấy được từ nhà máy của Kara, khi tôi đến đã thấy ấn tượng rồi, tuy nhiên khi đến thực tế tại dự án tôi càng ấn tượng, tất cả các cửa ở đây đều hoàn thành rất là đẹp, ngoài sự mong đợi của tôi. Và ngoài ra nếu mà đánh giá trên thang điểm 10 thì tôi sẽ cho cửa ở đây 11 điểm..

popup

Số lượng:

Tổng tiền: