SẢN PHẨM KOZZA

SẢN PHẨM KOZZA

Chúng tôi cung cấp 12 lựa chọn cho hệ thống Lan can kính của Quý khách. Click để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về từng dòng sản phẩm của chúng tôi.

KF 1000

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1000 series, lắp bên trên mặt s...

Liên hệ

KF 1050

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1050 series, lắp bên trên mặt s...

Liên hệ

KF 1100

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1100 series, lắp bên cạnh sàn, ...

Liên hệ

KF 1150

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1150 series, lắp bên cạnh sàn, ...

Liên hệ

KF 1200

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1200 series, lắp bên cạnh sàn, ...

Liên hệ

KF 1250

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1250 series, lắp nổi trên mặt s...

Liên hệ

KF 1300

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1300 series, lắp âm sàn, được t...

Liên hệ

KF 1350

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1350 series, lắp bên cạnh sàn, ...

Liên hệ

KF 1400

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1400 series, được lắp nổi trên mặt s...

Liên hệ

KF 1450

Cơ chế Glassmove®, cung cấp tính linh hoạt cho kính. KF 1450 series, được lắp nổi trên mặt s...

Liên hệ

KF 1500

KF 1500 series được lắp nối trên mặt sản, được thiết kế và phát triển bởi Kozza Railing, mang lại...

Liên hệ

KF 1550

KF 1550 series, được lắp nổi trên mặt sàn, được thiết kế và phát triển bởi Kozza Railing, mang lạ...

Liên hệ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: